Mirâtü’l-İrfân

Genel Bilgiler

Eser adı : Mirât’ül-İrfân ve Lübbeh Tercümesi

Yazar :  Muhyiddîn İbn Arabî

Şerh : Ahmed bin Süleyman et-Trablusi (ö. 1286 H. den sonra)

Mütercim : Ahmed Avnî Konuk

Bulunduğu Kütüphane : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar

Dil : Osmanlı Türkçesi

Yazı Türü : Rika

Yer Numarası : 297.7 AHM 1341 H. 1

Kitap Hakkında : 1341 senesinde tercüme edilen eser İbni Arabî’ye ait Ehadiyet Risâlesi olarakta bilinen “Men Arefe Nefsehu Fakad Arefe Rabbehu” risâlesinin şerh edilmiş halidir. Şerh, Süleyman Trablusî tarafından Arapça olarak yapılmış ve Avnî Konuk tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Eser kırık çeviri usulüyle tercüme edilmiştir.

Eserin çeviri-yazısı aşağıdan okunabilir ya da pdf olarak e-kitap kısmından indirilebilir.

MIRATUL-IRFAN

Bir yanıt yazın