Vahdet-i Vücûd ve Vahdet-i Şuhûd Münakaşaları

Genel Bilgiler

Eser adı : Vahdet-i Vücûd ve Vahdet-i Şuhûd Münakaşaları

Yazar : Ahmed Avnî Konuk- Muhammed İhsan Oğuz

Bulunduğu Kütüphane :  Atatürk Kitaplığı

Dil : Osmanlı Türkçesi

Yazı Türü : Rika

Yer Numarası :  297.7 1930 M. 1

Kitap Hakkında : “Mukaddemâ Tarik-i Nakşiyye müntesib olduğu haber verilen bir zât tarafından birkaç mes’ele hakkında yazılan sûâllere cevâb vermekliğim, ba’zı rüfekâ tarafından teklif edilmiş ve fakîr o sûâlleri de aklım erdiği kadar cevaplar yazmış idim. “Avnî Konuk Hazretleri’nin Tarik-i Nakşiyye müntesib olduğu haber verilen bir zât olarak ismini zikr ettiği kişi ise Muhammed İhsan (Oğuz)’dur. İhsan Oğuz ve Avnî Konuk arasında vahdet-i vücûd ve vahdet-i şuhûd mes’elesinden kaynaklı karşılıklı mektuplaşmaları tek bir eserde toplanmıştır.