Hulâsatü’t-tesanif

Genel Bilgiler

Eser adı : Tercüme-i Hulasat et-Tesanif

Yazar :  Muhammed İbn-i Muhammed El-Gazalî

Mütercim : Ahmed Avnî Konuk

Bulunduğu Kütüphane : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar

Dil : Osmanlı Türkçesi

Yazı Türü : Rika

Yer Numarası : 297.8

Kitap Hakkında :  Hoca İmam Hüccet’ül İslâm Muhammed İbn-i Muhammed el-Gazâlî’nin Ey Oğul! namıyla ünlenen risalesini Ahmed Avni Konuk dilimize çevirmiştir.  Sayfa sayısı otuz bir (31) olup eserin sonu noksandır. Eserin sonunda yazarın intiha tarihini belirten özel notu ve imzası olmaması kaç sayfanın noksan olduğu sorununu ortaya çıkarmıştır. Ancak eserin bitimine yakın kısımlarının noksan olması muhtemeldir. Çünkü “Dua” kısmına gelinmiştir. Eser (Manâsı) yazısıyla inkıta’ uğramıştır.

Eserin Türkçesinin ve Osmanlıcasının PDF hali E-Kitap‘da mevcuttur.

TERCÜME-İ-HULÂSÂTÜ’T-TESÂNÎF

Bir yanıt yazın