7. Resâ’il-i Aziz ed-dîn en-Nesefî

Genel Bilgiler

Eser adı : Resail-i Azizeddin en-Nesefi Tercümesi

Yazar : en-Nesefi, Aziz ed-din Abd el-Aziz bin Muhammed (ö. 686 H.)

Mütercim : Ahmed Avnî Konuk

Bulunduğu Kütüphane : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar

Dil : Osmanlı Türkçesi

Yazı Türü : Rika

Yer Numarası : 297.7 NES 1338 H. 1

Kitap Hakkında : Resail-i Azizeddin en-Nesefi tercümesi, Ahmed Avni Konuk tarafından hicri 1338 yılında kaleme alınmıştır. Eserin çeviri yazısı Sezai Fırat tarafından yapılmış olup İnsân-ı Kâmil adıyla Gelenek Yayınları tarafından basılmıştır.

Bir yanıt yazın