Esrâr-ı Salât Risâlesi


Genel Bilgiler

Eser adı : Esrâr-ı Salât Risâlesi

Yazar : Ahmed Avnî Konuk

Bulunduğu Kütüphane : Bilinmiyor.

Dil : Osmanlı Türkçesi

Yazı Türü : Rika

Kitap Hakkında: Risâlenin varlığıyla ilgili bilgi Ahmed Avnî Konuk’un “et-Tedbîrâtü’l-ilâhîye fî Islahi’l-Memleketi’l-İnsânîye” namında ki eserinin 468 sayfasında (rika metin) “Bu bâbdaki tafsîlât (Esrâr-ı Salât) hakkında ki risâle-i fakîrde münderic olduğundan burada îrâdı tatvîl-i mûcib olur.” cümlesiyle haber verilmiştir.

Eserle ilgili yukarı da zikredilen dışında malûmâta ulaşılamamıştır.