Ahadiyet Risâlesi

Genel Bilgiler

Eser adı : Risâle-i Ehadiye Metni ve Tercümesi

Yazar : İbnü’l-Arabî, Ebu Abdillah Muhyiddin Muhammed b. Ali b. Muhammed el-Hatimî et-Taî el-Endelüsi (560-638 H./1165-1240 M.)

Mütercim : Ahmed Avnî Konuk

Bulunduğu Kütüphane : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar

Dil : Osmanlı Türkçesi

Yazı Türü : Rika

Yer Numarası : 297.7 ARA 297.7 ARA 1346 H. 1

Kitap Hakkında : Risâle, Ahmed Avni Konuk tarafından 1925 yılında kaleme alınmış olup eserin çeviri yazısı mevcuttur. Risâle “Men Arefe Nefsehu Fakad Arefe Rabbehu” hadis-i şerif’ini açıklamaktadır.

Eserin Türkçesinin ve Osmanlıcasının PDF hali E-Kitap‘da mevcuttur.

men-arefe-nefsehu-fakad-arefe-rabbehu

Bir yanıt yazın