Tevfîk Fikret’e Cevâb

Genel Bilgiler

Eser adı : Şâir-İ Muhterem Âkif Bey’e Hitâben Tevfîk Fikret Bey’in Yazdığı Hezeyânlara Cevâbdır

Yazar : Ahmed Avnî Konuk

Bulunduğu Kütüphane : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar

Dil : Osmanlı Türkçesi

Yazı Türü : Rika

Yer Numarası : T811 1334 H.1

Kitap Hakkında : Tevfik Fikret’e cevab, Ahmed Avni Konuk tarafından hicri 1334 yılında kaleme alınmıştır. Eserin meydana gelme hikayesi ise; Mehmet Akif ve Tevfik Fikret arasında süregelen fikirsel çatışmalar neticesinde karşılıklı yazılar yazılmış ve Tevfik Fikret’in yazdığı manzuma karşılık olarak Ahmed Avnî Bey, bir manzum eser meydana getirmiştir. Eser’de Tevfîk Fikret’in söylemlerinden bazıları alınarak cevaplar yazılmıştır.

Eserin Türkçesinin ve Osmanlıcasının PDF hali E-Kitap‘da mevcuttur.

Bir yanıt yazın