Risâle-i Vahdetü’l-Vücûd

Genel bilgiler

Eser adı : Terceme-i Risâle-i Vahdetü’l-Vücûd

Yazar : İmdad-Allah et-Tehanevi, Hacı İmdad-Allah bin Muhammed Emin el-Ömeri el-Farukî el-Hindi el-Mekki (ö. 1317 H.)

Mütercim : Ahmed Avnî Konuk

Bulunduğu Kütüphane : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar

Dil : Osmanlı Türkçesi

Yazı Türü : Rika

Yer Numarası : 297.7 İMD 1340 H. 1

Kitap Hakkında : Terceme-i Risâle-i Vahdetü’l-Vücûd, Ahmed Avni Konuk tarafından hicri 1340 yılında kaleme alınmış olup eserin latin harflerine çevrilmiş baskısı mevcut değildir.

Bir yanıt yazın