Mesnevî-i Şerîf

Genel Bilgiler

Eser adı : Şerh-i Mesnevî-i Şerîf

Yazar : Ahmed Avnî Konuk

Bulunduğu Kütüphane : Mevlana Müzesi-Konya-

Dil : Osmanlı Türkçesi

Yazı Türü : Rika

Yer Numarası :  4740 (34 defter halinde)

Kitap Hakkında : Avnî Bey, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’ye ait Mesnevî-Şerîf şerhine 1929 yılında başlamış ve 1937 yılında tamamlamıştır. 34. defterde hitam bulan şerhin tek nüshası Konya Mevlânâ Müzesindedir. 6 cilt olan Mesnevî’nin tamamlanmış bir şerhi olması bakımından da önemi büyük olan eser Türkçe olarak yapılmış en kapsamlı şerh niteliğindedir. Avni Bey’in son eseri olması da muhtemeldir çünkü eseri bitirdikten sonra 1. cildin gözden geçirmesini yaptığı sıralarda hastalanmış, dâr-ı bekâya rıhlet buyurduğundan gözden geçirmeyi tamamlayamamıştır. Eser, Mustafa Tahralı ve merhum Selçuk Eraydın önderliğinde kalabalık bir ekip tarafından yayına hazırlanmış olup 13 cilt halinde yayınlanmıştır.

Bir yanıt yazın