Fusûsü’l-Hikem

Genel Bilgiler

Eser adı : Şerh-i Fusûsü’l-Hikem

Yazar : Ahmed Avnî Konuk

Bulunduğu Kütüphane : Mevlana Müzesi-Konya-

Dil : Osmanlı Türkçesi

Yazı Türü : Rika

Yer Numarası : 3853 (27 defter halinde)

Kitap Hakkında : İbn Arabî’ye ait olan Fusûsü’l-Hikem 27 Fasıldan oluşmaktadır. Her fasıl bir peygamberin ismine has kılınmış olup o isimde mündemic olan hikmetler üzerinde durulmuştur. Avnî Bey, Füsûs’a birde mukaddime yazmıştır. Bu mukkaddime başlı başına bir kitap niteliğindedir. Fusûsü’l-Hikem okunmaya başlanmadan önce bu mukaddimenin okunması gerekmektedir. Çünkü kimi fasıllarda bazı konulara değinirken mukaddimede verildiği, izahının uzun olacağı yönünde yönlendirmeler mevcuttur. Füsûs, Hz. Âdem (a.s.)’la başlayıp Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’le hatm olmaktadır. Eser’in Konya Mevlânâ Müzesinde bulunan nüshası mukaddimeyle birlikte 28 defter’dir. Mustafa Tahralı ve merhum Selçuk Eraydın tarafından çeviri yazısı yapılarak yayınlanmıştır.

Bir yanıt yazın