Muhadarat el-Ebrar

Genel Bilgiler

Eser adı : Muhadarat el-Ebrar’dan bir Vak’anın Tercümesi

Yazar : İbnü’l-Arabî, Ebu Abdillah Muhyiddin Muhammed bin Ali bin Muhammed el-Hatimî et-Taî el-Endelüsi (560-638 H./1165-1240 M.)

Tercüme : Ahmed Avnî Konuk

Bulunduğu Kütüphane : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar

Dil : Osmanlı Türkçesi

Yazı Türü : Rika

Yer Numarası : 297.7 ARA 1

Kitap Hakkında :   Avnî Bey, İbn Arabî‘ye ait “Muhâdarâtü’l-Ebrâr ve Müsâmerâtü’l-Ahyâr” isimli eserden bir vak’ayı alarak tercümesini yapmıştır. Tercümesi yapılan vak’a Avnî Bey’in el yazısıyla dokuz (9) yapraktır.

Muhadarâtül-Ebrâr

Bir yanıt yazın