Besteleri

Âh-ı Seherim Nâle-i Bülbül Gibi Dil-Sûz
Yine Bir Ah Ederek Gülşeni Hâşâk İtdim (Dilkeşîde Ağır Aksak Semâî)
Devr-i Kebir (Dilkeşîde Peşrev)
Cemâl-i Dil-Keşini Afitâba Benzettim (Dilkeşîde Beste)
Dil Zülfüne Bend Oldu Ey Gonca Dehânım Gel (Dilkeşîde Beste Lenk Fâhte)
Dil Zülfüne Bend Oldu Ey Gonca Dehânım gel (Ahmet Avni Konuk İDTMAUT Murat Salim Tokaç)
Dilkeşîde Saz Semâîsi (Aksak Semâî)