Leme’ât

Genel Bilgiler

Eser adı :  Tercüme-i Lemaât

Yazar :  el-Irakî, Fahred-dîn İbrahim bin Şehriyar (ö. 680 H.)

Mütercim : Ahmed Avnî Konuk

Bulunduğu Kütüphane : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar

Dil : Osmanlı Türkçesi

Yazı Türü : Rika

Yer Numarası : 297.7 IRA 1332 H. 1

Kitap Hakkında :  Eserin Ercan Alkan tarafından çeviri yazısı yapılmış ve “Lemaât: Aşka ve Âşıklara Dair” adıyla  İlk Harf Yayınları tarafından basılmıştır. Lemaât, İbn Arabî’ye ait Füsus’ul-Hikem’in özü olarak tabir edilebilir. Füsus 27 peygambere has kılınan fasıllardan oluştuğu gibi Lemaât’da 27 lem’a’dan oluşmaktadır. Her lem’a’ farklı bir isimle tesmiye edilmiştir.

Bir yanıt yazın